AgriStart

AgriStart — навчальний інноваційний проект, створений компанією АgriLab спільно з НуБІП України.

Мета проекту — відкрити доступ студентам і викладачам аграрних спеціальностей до новітніх технологій, залучити до світових агрономічних практик, сприяти практичній реалізації у агровиробництві здобутих теоретичних знань, щоб у кінцевому результаті підготувати висококваліфікованих фахівців, конкурентоспроможних на міжнародному ринку.

AgriStart пропонує:

курси практичних семінарів: «використання новітніх технологій для досліджень в рослинництві», «сенсор технології для визначення властивостей ґрунтів» «агрономічна і економічна ефективність точного землеробства»;

практичні майстер-класи з провідними українськими і міжнародними агроекспертами;

науково-дослідні проекти з вивчення ефективності елементів точного землеробства;

відбір талановитих і креативних студентів, які бажають вдосконалюватися і вивчати інноваційні технології для підвищення ефективності агробізнесу;

організація і проведення конкурсів інноваційних розробок у агровиробництво;

гранти на стажування за кордоном;

практикуми і працевлаштування у найкращі агрокомпанії України.

Можливості для студентів, які відкриває AgriStartстипендії, гранти, тренінги, семінари, поїздки за кордон, практика на високотехнологічному виробництві, працевлаштування у найкращі агрокомпанії України.