Про магістерську програму

Стань дипломованим фахівцем з точного землеробства!

Національний університет біоресурсів та природокористування України оголошує набір на магістерську програму «Агрохімсервіс у прецизійному землеробстві»!

Рівень вищої освіти (ОР) Другий (магістерський)
Галузь знань 21  «Аграрні науки і продовольство»
Спеціальність 201  «Агрономія» 
Освітня програма «Агрохімсервіс у прецизійному агровиробництві»
Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна
Магістерські програми «Агрохімсервіс у прецизійному агровиробництві»
Форма навчання денна
Термін навчання (обсяг ЄКТС) 1,5 роки,   90 кредитів 
На основі

 

Базової вищої освіти
Ступінь вищої освіти «Магістр»

 

Стань фахівцем з точного землеробства!

Умови вступу

Форма навчання

Навчальна програма

Працевлаштування